Privacy PolicyPrivacy Policy

Algemeen
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.
Doeleinden van gebruik.
websites van H2O Solutions Hydrogeen verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u.

Persoonsgegevens kunnen in een uitzonderlijke situatie worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen 
gericht tegen Websites van H2O Solutions Hydrogeen, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt 
ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Websites van H2O Solutions Hydrogeen groepsvennootschappen en samenwerkende 
partners inschakelen. 

Indien u geen commerciele informatie wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken aan websites van H2O Solutions Hydrogeen. 
Met betrekking tot informatie verkregen van Websites van H2O Solutions Hydrogeen kunt u contact opnemen via de Klantenservice.

U persoonsgegevens worden door H2O Solutions Hydrogeen niet doorgegeven aan derden.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e- mail van herkomst. 
We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. 
Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, 
functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt websites van H2O Solutions Hydrogeen ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. 
U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Websites van H2O Solutions Hydrogeen mee samenwerkt achterlaat, 
mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij websites van H2O Solutions Hydrogeen bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie 
voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of 
producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar 
uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt 
of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is websites van H2O Solutions Hydrogeen De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld 
dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de 
browser vindt u onder  ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies 
worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze 
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. 
Ga hiervoor naar websites van H2O Solutions Hydrogeen en login op uw account (bovenaan website).

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met de klantenservice op 
te nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere 
producten of diensten van websites van H2O Solutions Hydrogeen /of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Indien u geen commerciele informatie wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de websites van 
H2O Solutions Hydrogeen. Met betrekking tot informatie verkregen van Websites van H2O Solutions Hydrogeen kunt u contact opnemen via de Klantenservice.